top of page

WARSZTATY

 OFERTA WARSZTATOWA :

"Strategie wspierania kompetencji społecznych i językowych u osób z autyzmem w podejściu niedyrektywnym "

Niedyrektywne metody pracy stanowią ważną cześć mojej praktyki neurologopedycznej. W terapii osób z autyzmem, naczelnym celem jest dla mnie rozwój relacji.  Bez zbudowania relacji opartej na szacunku i uważności wobec pacjenta, jakiekolwiek oddziaływania terapeutyczne mające na celu rozwój kompetencji społecznych i językowych, są  niemożliwe.  Podczas spotkania przedstawiam na czym polega niedyrektywne podejście w terapii neurologopedycznej, omawiam propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencje społeczne i językowe. Prezentuję techniki wspierające rozwój tych kompetencji poza gabinetem neurologopedycznym. Staram się wytłumaczyć, dlaczego podejście oparte na szacunku i uważności jest kluczowe dla rozwoju dziecka z diagnozą ze spektrum autyzmu. 

Warsztat kierowany jest zarówno dla rodziców jak i nauczycieli,  terapeutów.

Czas : 3-4 godz.

"Wady wymowy - profilaktyka. Warsztat dla rodziców dzieci przedszkolnych"

Wiek przedszkolny jest momentem, gdy najczęściej występują  wady wymowy. Jest to etap wielu zmian w rozwoju psychomotorycznym dziecka. Celem tego warsztatu jest omówienie rozwoju mowy, przedstawienie możliwych zagrożeń, wyjaśnienie mechanizmu powstawania wad wymowy i procesu ich utrwalania. Rodzice biorący udział w tych warsztatach zdobywają wiedzę pozwalającą monitorować rozwój swoich dzieci, tym samym dowiadują jak przeciwdziałać wadom wymowy.

Podczas zajęć pokazuję ćwiczenia wspierające rozwój mowy i prawidłowej artykulacji, tak by poza wiedza teoretyczną, rodzic mógł wprowadzić prawidłowe nawyki na co dzień.

 

Czas: 2 godz .

"Praktyczny warsztat młodego rodzica - jak nie przeszkadzać dziecku w rozwoju mowy "

Warsztat dedykowany jest każdej osobie  stojącej u progu rodzicielstwa, pragnącej wiedzieć więcej na  temat rozwoju umiejętności prymarnych, tj. oddychania, ssania, żucia, kąsania, gryzienia, połykania oraz rozwoju mowy dziecka. Podczas zajęć prezentowane są prawidłowe pozycje karmienia dziecka, dobór smoczka, gryzaka, dokonujemy  przeglądu gadżetów oraz zabawek sprzyjających i zaburzających rozwój mowy dziecka. Celem jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka od poczęcia do 5 roku życia w aspekcie logopedycznym. Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji w ramach warsztatów. 

Czas: 2 godz .

bottom of page