top of page

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna ma na celu ustalenie przyczyn i problemów związanych z mową i komunikacją oraz trudnościami karmienia. W gabinecie prowadzę diagnozę;

- opóźnionego rozwoju mowy 

- zaburzeń karmienia

- zaburzeń artykulacji ( seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna itd.) 

- zaburzeń mowy i komunikacji  powstałych w wyniku urazu neurologicznego 

- zaburzeń mowy i komunikacji w zespołach wad wrodzonych i chorobach genetycznych 

- zaburzeń mowy i komunikacji w spektrum autyzmu 

- zaburzeń miofunkcjonalnych 

- specyficznych zaburzeń językowych SLI

Diagnoza obejmuje wywiad oraz badanie diagnostyczne. Wywiad logopedyczny składa się z pytań do rodzica/opiekuna pacjenta o dotychczasowy rozwój, przebyte choroby, niepokojące objawy i funkcjonowanie pacjenta. Następnie przeprowadzam badanie neurologopedyczne pozwalające ocenić stan mowy i komunikacji  oraz poziom umiejętności związanych z przyjmowaniem pokarmów.

Na podstawie uzyskanych wyników badania diagnostycznego proponuję indywidualny program terapii .

W zależności od potrzeb i możliwości  pacjenta, diagnoza obejmuje od 1 do 3 spotkań.

bottom of page