top of page

 

Zapewniam pomoc w następujących trudnościach :

MALUSZKI ( 0- 3 r.ż.) :

- zaburzenia  funkcji prymarnych (ssanie,oddychanie, połykanie, gryzienie, żucie)

- trening karmienia

- zaburzenia miofunkcjonalne 

- opóźniony rozwój mowy 

- zaburzenia mowy i komunikacji w spektrum autyzmu i chorobach genetycznych 

 

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM:

- opóźniony rozwój mowy 

- wady wymowy (dyslalia) 

- zaburzenia miofunkcjonalne 

- dyzartria

- afazja

- niedokształcenie mowy typu korowego

- SLI

- terapia ręki 

DOROŚLI  :

- wady wymowy (dyslalia) 

- dyzartria

- afazja

- zaburzenia miofunkcjonalne

- terapia ręki 

Terapia odbywa się w ramach indywidualnego programu terapeutycznego, opracowanego zgodnie z potrzebami danego pacjenta. 

Częstotliwość i długość spotkań ustalam indywidualnie, dostosowując się do potrzeb i możliwości pacjenta .

TERAPIA

bottom of page